Aktuelle Bilder
header
Galerie: Fotos aus Grainet und Umgebung von Simmel Siegfried Gemeinde Grainet:
 Obere Hauptstraße 11
 94143 Grainet
 Tel. 08585 / 9600-0
 Fax: 08585 / 960096

 Mail: poststelle@grainet.de

 
 Öffnungszeiten:
 Mo.-Do.: 8.00 - 12.00 Uhr
 und 13.00 - 16.00 Uhr

 Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr


Výletní cíle


Díky naší poloze v srdci Evropy, blízko českých a rakouských hranic, je Váš dovolenkový domicil v Grainetu ideálním výchozím bodem pro zajímavé a pestré denní výlety.

fahne-tschechien  Výletní cíle v Čechách:

Partnerské město Prachatice, okresní město 12.000 obyvatel, 560 m.n.m.

Město Prachatice je jedním z nejzdobnějších měst jižních Čech. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací.
Prachatice leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín ve výšce 561 m nad mořem na l "zivny" Živném (Bělečském) potoce.

Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule. Stávala pravděpodobně na místě dnešních Starých Prachatic. Nové město bylo založeno na počátku 14. století kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel. Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění. Nabylo poměrně rychle velkého významu a získalo řadu výsad potvrzujících jeho výhradní postavení související s dovozem soli (město mělo výhradní právo na dovoz, uskladňování a další prodej pasovské soli). V roce 1420 bylo město vypáleno husity. Po krátkém úpadku obnovovaly Prachatice své bohatství, v roce 1436 byly přijaty mezi města královská a v 16. století dosáhly svého největšího rozmachu. Tehdy město prodělalo rozsáhlou renesanční přestavbu, která mu dala jeho dnešní ráz. Po třicetileté válce, kdy byly Prachatice dobyty a zbaveny všech privilegií a majetku, začal úpadek města, který trval až do poloviny 20. století.
Po staletí trvající stavební stagnace přispěla k tomu, že vzhled historického jádra města z období pozdní gotiky a renesance se v podstatě dochoval do dnešní doby. Ve městě zůstaly zčásti zachovány hradby ze 14. století, které byly ve století 16. doplněny o druhý hradební pás s dělostřeleckými baštami. Součástí opevnění byla i bašta Helvít a mohutná gotickorenesanční  Dolní brána, která se jako jediná ze tří dochovala do současnosti.
Nedaleko ní se tyčí nad Prachatice tzv. Žižkova skála. Jedná se o vypreparovanou křemennou žílu, z níž je pěkný výhled na město.
Jednou z nejstarších staveb města je gotický děkanský  kostel svatého Jakuba na náměstí, který byl založen a stavěn současně s městem.
Jádrem Prachatic je obdélné náměstí s barokní kašnou. Jeho dominantou je pseudorenesanční budova nové radnice postavená v letech 1902 - 1903. Hodnotná renesanční stará radnice pochází z let 1570 - 1571.
V městském jádru zůstala dochována řada pozdně gotických (druhá polovina 15. století) a renesančních (16. století) domů, z nichž mají mnohé průčelí zdobené náročnými l "sgrafito" sgrafity (Knížecí dům, Literátská škola, dům Žďárských a další).
V bývalém domě Žďárských na náměstí je dnes umístěno městské muzeum, které soustřeďuje sbírky orientované na historii města a přírodní zajímavosti.
Nedaleko náměstí při silnici k nádraží stojí mramorová plastika - největší sluneční hodiny v ČR.
Na jižním okraji města jsou bývalé lázně svaté Markéty.


Rozhledna Libín -  4 km před Prachaticem

27 m vysoká kamenná rozhledna na vrcholku Libína, vysokém 1096m, pochází z roku 1883. Skýtá jedinečný výhled na Šumavu a jihočeskou pánev. Nachází se zde také cvičný horolezecký terén.

Husinec

Rodiště významného myslitele a reformátora, rektora pražské univerzity, Mistra Jana Husa. Za své myšlenky byl v roce 1415 upálen v Kostnici jako kacíř. V jeho rodném domku byl zřízen Památník Mistra Jana Husa.

Hus

Zřícenina hradu Hus stojí na strmém ostrohu nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu (835 m) asi 8 km jihozápadně od Prachatic.
V roce 1341 byl hrad postaven bratry z Janovic jako královský hrad. Významného rozkvětu dosáhl začátkem 15. století za vlády Jana Smila z Křemže. Již v roce 1441, když se na hradě usídlil loupeživý rytíř Habart Lopata z Hrádku (přepadával soumarské výpravy), byl hrad  dobyt, vypálen a pobořen.

Nové Údolí

Turistický hraniční přechod u Haidmühle. Nádraží.

Stožec: cca. 230 obyvatel, 780 m.n.m.

Stožec vznikl v roce 1769 jako dřevorubecké sídliště na Šumavě. Infocentrum Národního parku Šumava s expozicemi o přírodě a geologii. Železniční zastávka, hezké cyklostezky. Stožecká kaple, poutní kaple na svahu Stožecké skály, 1065 m.n.m.

Lenora

Osada byla založena při sklářské huti v roce 1834 a pojmenována na počest kněžny Eleonory, manželky majitele okolních lesů Jana Adolfa II. ze Schwarzenberga.

Wallern - Volary

Poprvé připomínány v roce 1359, 1871 povýšeny na město.
Město na bývalé Zlaté stezce s dobře zachovanými tzv. volarskými domy v alpském stylu. Kostel sv. Kateřiny, na hřbitově Památník obětí pochodu smrti z května 1945 (96 žen)

Prales Boubín

666 ha – od roku 1858 pralesní rezervace. Známý prales leží na jihovýchodním svahu hory Boubín (1362 m). Nejstarší smrky a jedle dosahují věku 300 – 400 let. Boubínské jezírko je součástí přírodní rezervace, bylo vytvořeno v roce 1836 jako umělé jezero k plavení dřeva do lenorské sklárny.
Kolem jádra pralesa vede naučná stezka.

Winterberg – Vimperk, ca. 8000 Einw. , 700 m NN.

Historie města sahá až do poloviny 13. století, kdy zde byl postaven hrad, založený k ochraně Zlaté stezky. Jeho podhradí těžilo ze své výhodné polohy na obchodní trase a v roce 1359 bylo již městečkem.
Vimperk je jedním z několika šumavských měst, kde se až do konce 20. století dochovala tradice výroby skla. Tradiční výrobou Vimperka je též tiskařství. Již krátce po vynálezu knihtisku zde byly v roce 1484 vytištěny první dvě knížky a první kalendáře v Čechách.

Národní park Šumava

Největší český národní park byl založen v roce 1991, zahrnuje plochu o rozloze cca. 70.000 ha, z toho 81 % lesa. Je rozdělen do tří zón. 1. zóna – přísná ochrana nejcennějších území, 13% plochy NP, 2. zóna -  území s významnými přírodními hodnotami a řízenou turistikou, 83 % plochy NP, 3. zóna - okrajová, osídlená, 4 % plochy NP. Pozoruhodnosti: Chalupská slať, prameny Vltavy u Černé hory a Plešné jezero. 

Kvilda

Malá horská obec v jádru Národního parku Šumava, v nadmořské výšce 1058 m. 5 m jižně pod masivem Černé hory (1315 m ) pramen Vltavy, 2 km severně naučná stezka rezervací Jezerní slať s rozhlednou.

Plešné jezero

Ledovcové jezero v jihočeské části Šumavy o hloubce 17 m a vodní ploše 7,5 ha. Z hráze je krásný výhled na hladinu jezera a na 211 m vysokou jezerní skálu pod vrcholkem nejvyšší šumavské hory Plechý (1378 m). Na skalním masivu přímo nad jezerem (1311 m ) se nachází 14,5 m vysoký pomník spisovatele Adalberta Stiftera. Odsud je nádherný výhled na jezero a Šumavu

Schwarzenberský plavební kanál

Významný technický památník stavitele J. Rosenauera z 18. stol. Kanál spojuje povodí Vltavy s povodím Dunaje (překračuje hlavní evropské rozvodí – tunel).   Sloužil k plavení dřeva z okolních lesů na Dunaj, později na Vltavu a k železnici. Délka 44 km, u obce Jelení Vrchy se nachází 429 m dlouhý tunel.

Lipenská přehrada

Největší údolní přehrada v České republice o rozloze 4.659 ha,  vybudována v letech 1952– 1959. Délka 44 km, šířka 10 km.

Oberplan – Horní Planá

...u přehrady Lipno, založena 1332.
Rodiště básníka Šumavy Adalberta Stiftera.

Český Krumlov, cca. 14.000 obyv., 500 m.n.m.- „Perla Šumavy“

Město bylo založeno ve 13. stol. v podhradí Vítkovci.  Ve 14. stol. město získali Rožmberkové, jeden z nejmocnějších českých rodů. 
Největšího rozkvětu dosáhlo město i hrad ve druhé polovině 16. stol., kdy se za vlády Viléma a Petra Voka z Rožmberka stalo přepychovým renesančním sídlem. V roce 1602 byl Krumlov prodán císaři Rudolfu II. Po období vlády Eggenbergů, 1622 až 1719, se dostalo pod nadvládu Schwarzenbergů. Jedinečný památkový komplex byl v roce 1992 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Pozoruhodnosti: hrad (14. – 19 stol.), kostel sv. Víta (1439), radnice (1580), morový sloup (1716) a Egon Schiele Art Centrum.

České Budějovice,  100.000 obyv., krajské město

České Budějovice založil ve 13. stol. král Přemysl Otakar II. Čtvercové náměstí o rozloze 1,7 ha s mnoha renesančními a barokními domy s podloubím patří k největším v České republice. Pozoruhodnosti: kostel sv. Mikuláše, Černá věž (72 m hoch). Správní, kulturní, vzdělávací a dopravní centrum.
Město se proslavilo svým pivem.

Zámek Hluboká

Monumentální zámek na místě původního královského hradu ze 13. stol. Za dnešní architektonickou podobu vděčí rodu Schwarzenbergů, kteří panství Hluboká získali v roce 1661. Po barokní přestavbě nechal kníže Johann Adolf II. zámek přestavět v reprezentativní rezidenci v romantickém stylu tudorské gotiky podle vzoru anglického královského zámku Windsor (1840-71).

Ohrada u Českých Budějovic

Barokní lovecký zámeček knížete Adama Schwarzenberga z roku 1713 je prvním specializovaným muzeem v Evropě  (od 1842) se sbírkami z oblasti lesnictví, lovectví a rybníkářství. V jeho sousedství se na břehu Munického rybníka nachází malebná zoologická zahrada.

Holašovice – leží 15 km západně od Českých Budějovic

Typická blatská ves s jedinečně zachovalými selskými statky s bohatě zdobenými štíty (styl tzv. selského baroka), soustředěnými kolem obdélníkové návsi s rybníčkem. Od roku 1998 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Netolice

Nejstarší jihočeské město (10 stol.). Od roku 1263 patřilo klášteru ve Zlaté Koruně. V tzv. Rožmberském domě je muzeum s rozsáhlou národopisnou expozicí a s největší sbírkou blatských lidových výšivek. Město je známo chovem koní.

Lomec u Netolic

Výjimečným dílem barokní architektury je poutní kostel Jména Panny Marie, postavený v letech 1695 – 1702. Uvnitř je monumentální centrální baldachýnovitý oltář, zhotovený  po vzoru tabernáklu v chrámu svatého Petra ve Vatikánu.

Zámek Kratochvíle u Netolic

Jedinečný renesanční komplex byl vybudován v letech 1583 – 1589  italským architektem Baltazarem Maggim pro Viléma Rožmberka, jednoho z nejvýznamnějších českých šlechticů. Vila skrývá jedinečné interiéry s hodnotnou freskovou a štukovou výzdobou. V zámku se v současné době nachází výstava českého animovaného a loutkového filmu.fahne-oesterreich  Výletní cíle v Rakousku:


Stift Schlägl

Klášter Stift Schlägl, A 4160 Schlägl 1, tel. 00437281/8801-0
Premonstrátský klášter se sklepením

Obora Wildpark Altenfelden

Atzesberg 8, 4121 Altenfelden, tel. 00433664/5769851

Město kultury Kulturstadt Linz

tel. 0043732/7070-1777
Hlavní město Horního Rakouska, historické náměstí, staré město, vrch Pöstlingberg, muzeum umění Lentos-Kunstmuseum, Brucknerhausfahne-deutschland Výletní cíle v Bavorsku:


Krytý bazén a venkovní koupaliště Karolibadepark Waldkirchen

Vdk - Heim - Str. 1, 94065 Waldkirchen, Tel. 0049 - 8581/986990
Kletterpark (Šplhací park) Waldkirchen

Auswandermuseum (Muzeum vystěhovalectví) - Emernz-Meier-Haus

Dorfplatz 9, Schiefweg, 94065 Waldkirchen,
Tel. 0049 - 8581/1074

Museum Goldener Steig (Muzeum Zlaté stezky)

Büchl 22, 94065 Waldkirchen, Tel. 0049 - 8581/920551

Jagd- und Fischereimuseum im Schloss Wolfstein (Muzeum lovectví a rybářství v zámku Wolfstein)

Wolfkerstr. 3, 94078 Freyung, Tel. 0049 - 8551/57109

Wolfsteiner Heimatmuseum im Schramlhaus (národopisné muzeum)

Abteistr. 8, 94078 Freyung, Tel. 0049 - 8551/1276

Freilichtmuseum Finsterau (Skanzen Finsterau)

Bauernhausmuseum, Museumsstr. 51, 94151 Finsterau, Tel. 0049 - 8557/9606-0

Keltendorf „Gabreta“ (Keltská vesnička „Gabreta“)

Lichtenau 1, 94160 Ringelai, Tel. 0049 - 8555/407310

Národní park Bavorský les

Ohrady se zvířaty, Dům Hanse Eisenmanna, pěší turistické stezky na Luzný a Roklan. Nejdelší stezka korunami stromů na světě, délka 1300 m, výška 44 m

Město tří řek Passau

Hrad Veste Oberhaus, historické staré město s barokním dómem a největšími chrámovými varhanami na světě, plavby lodí po Dunaji.
Informace: Donauschifffahrt Wurm & Köck, Höllgasse 26, 94032 Passau, tel. 0049 - 851/929292.

Steinwelten (Kamenné světy – Muzeum žuly Hauzenberg)

Passauer Str. 11, 94051 Hauzenberg, Tel.0049 - 8586/2266

Graphitbergwerk Kropfmühl (grafitový důl) se štolami, které lze navštívit

Langheinrichstr. 1, 94051 Hauzenberg, Tel. 0049 - 8586/609-147

Westernstadt „Pullmann – City“ (westernové městečko)

Ruberting 30, 94535 Eging am See, Tel. 0049 - 8544/9749-0

Glasmuseum Frauenau (Muzeum skla Frauenau)

Am Museumspark 1, 94258 Frauenau, Tel. 0049 - 9926/94100Veranstaltungen

07.02.2020
Öffentliche Wahlveranstaltung CSU Grainet ...mehr
07.02.2020

Öffentliche Wahlveranstaltung CSU Grainet

in Exenbach Gemeinschaftshütte. Beginn 19.30 Uhr08.02.2020
Öffentliche Wahlveranstaltung mit Landrat Sebastian Gruber u. Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich ...mehr
08.02.2020

Öffentliche Wahlveranstaltung mit Landrat Sebastian Gruber u. Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich

CSU Grainet. Feuerwehrhaus Grainet. Beginn 19 Uhr.12.02.2020
Faschingsfeier ...mehr
12.02.2020

Faschingsfeier

Seniorenclub Grainet. GH Paster Grainet. Beginn 13.30 Uhr.14.02.2020
Ausbildungsmesse Dreiländerhalle Passau ...mehr
14.02.2020

Ausbildungsmesse Dreiländerhalle Passau

9 bis 16 Uhr. Veranstalter Agentur für Arbeit


Lageplan