Aktuelle Bilder
header
Galerie: Fotos aus Grainet und Umgebung von Simmel Siegfried Gemeinde Grainet:
 Obere Hauptstraße 11
 94143 Grainet
 Tel. 08585 / 9600-0
 Fax: 08585 / 960096

 Mail: poststelle@grainet.de

 
 Öffnungszeiten:
 Mo.-Do.: 8.00 - 12.00 Uhr
 und 13.00 - 16.00 Uhr

 Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr


Výletní cíle


Díky naší poloze v srdci Evropy, blízko českých a rakouských hranic, je Váš dovolenkový domicil v Grainetu ideálním výchozím bodem pro zajímavé a pestré denní výlety.

fahne-tschechien  Výletní cíle v Čechách:

Partnerské město Prachatice, okresní město 12.000 obyvatel, 560 m.n.m.

Město Prachatice je jedním z nejzdobnějších měst jižních Čech. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací.
Prachatice leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín ve výšce 561 m nad mořem na l "zivny" Živném (Bělečském) potoce.

Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule. Stávala pravděpodobně na místě dnešních Starých Prachatic. Nové město bylo založeno na počátku 14. století kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel. Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění. Nabylo poměrně rychle velkého významu a získalo řadu výsad potvrzujících jeho výhradní postavení související s dovozem soli (město mělo výhradní právo na dovoz, uskladňování a další prodej pasovské soli). V roce 1420 bylo město vypáleno husity. Po krátkém úpadku obnovovaly Prachatice své bohatství, v roce 1436 byly přijaty mezi města královská a v 16. století dosáhly svého největšího rozmachu. Tehdy město prodělalo rozsáhlou renesanční přestavbu, která mu dala jeho dnešní ráz. Po třicetileté válce, kdy byly Prachatice dobyty a zbaveny všech privilegií a majetku, začal úpadek města, který trval až do poloviny 20. století.
Po staletí trvající stavební stagnace přispěla k tomu, že vzhled historického jádra města z období pozdní gotiky a renesance se v podstatě dochoval do dnešní doby. Ve městě zůstaly zčásti zachovány hradby ze 14. století, které byly ve století 16. doplněny o druhý hradební pás s dělostřeleckými baštami. Součástí opevnění byla i bašta Helvít a mohutná gotickorenesanční  Dolní brána, která se jako jediná ze tří dochovala do současnosti.
Nedaleko ní se tyčí nad Prachatice tzv. Žižkova skála. Jedná se o vypreparovanou křemennou žílu, z níž je pěkný výhled na město.
Jednou z nejstarších staveb města je gotický děkanský  kostel svatého Jakuba na náměstí, který byl založen a stavěn současně s městem.
Jádrem Prachatic je obdélné náměstí s barokní kašnou. Jeho dominantou je pseudorenesanční budova nové radnice postavená v letech 1902 - 1903. Hodnotná renesanční stará radnice pochází z let 1570 - 1571.
V městském jádru zůstala dochována řada pozdně gotických (druhá polovina 15. století) a renesančních (16. století) domů, z nichž mají mnohé průčelí zdobené náročnými l "sgrafito" sgrafity (Knížecí dům, Literátská škola, dům Žďárských a další).
V bývalém domě Žďárských na náměstí je dnes umístěno městské muzeum, které soustřeďuje sbírky orientované na historii města a přírodní zajímavosti.
Nedaleko náměstí při silnici k nádraží stojí mramorová plastika - největší sluneční hodiny v ČR.
Na jižním okraji města jsou bývalé lázně svaté Markéty.


Rozhledna Libín -  4 km před Prachaticem

27 m vysoká kamenná rozhledna na vrcholku Libína, vysokém 1096m, pochází z roku 1883. Skýtá jedinečný výhled na Šumavu a jihočeskou pánev. Nachází se zde také cvičný horolezecký terén.

Husinec

Rodiště významného myslitele a reformátora, rektora pražské univerzity, Mistra Jana Husa. Za své myšlenky byl v roce 1415 upálen v Kostnici jako kacíř. V jeho rodném domku byl zřízen Památník Mistra Jana Husa.

Hus

Zřícenina hradu Hus stojí na strmém ostrohu nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu (835 m) asi 8 km jihozápadně od Prachatic.
V roce 1341 byl hrad postaven bratry z Janovic jako královský hrad. Významného rozkvětu dosáhl začátkem 15. století za vlády Jana Smila z Křemže. Již v roce 1441, když se na hradě usídlil loupeživý rytíř Habart Lopata z Hrádku (přepadával soumarské výpravy), byl hrad  dobyt, vypálen a pobořen.

Nové Údolí

Turistický hraniční přechod u Haidmühle. Nádraží.

Stožec: cca. 230 obyvatel, 780 m.n.m.

Stožec vznikl v roce 1769 jako dřevorubecké sídliště na Šumavě. Infocentrum Národního parku Šumava s expozicemi o přírodě a geologii. Železniční zastávka, hezké cyklostezky. Stožecká kaple, poutní kaple na svahu Stožecké skály, 1065 m.n.m.

Lenora

Osada byla založena při sklářské huti v roce 1834 a pojmenována na počest kněžny Eleonory, manželky majitele okolních lesů Jana Adolfa II. ze Schwarzenberga.

Wallern - Volary

Poprvé připomínány v roce 1359, 1871 povýšeny na město.
Město na bývalé Zlaté stezce s dobře zachovanými tzv. volarskými domy v alpském stylu. Kostel sv. Kateřiny, na hřbitově Památník obětí pochodu smrti z května 1945 (96 žen)

Prales Boubín

666 ha – od roku 1858 pralesní rezervace. Známý prales leží na jihovýchodním svahu hory Boubín (1362 m). Nejstarší smrky a jedle dosahují věku 300 – 400 let. Boubínské jezírko je součástí přírodní rezervace, bylo vytvořeno v roce 1836 jako umělé jezero k plavení dřeva do lenorské sklárny.
Kolem jádra pralesa vede naučná stezka.

Winterberg – Vimperk, ca. 8000 Einw. , 700 m NN.

Historie města sahá až do poloviny 13. století, kdy zde byl postaven hrad, založený k ochraně Zlaté stezky. Jeho podhradí těžilo ze své výhodné polohy na obchodní trase a v roce 1359 bylo již městečkem.
Vimperk je jedním z několika šumavských měst, kde se až do konce 20. století dochovala tradice výroby skla. Tradiční výrobou Vimperka je též tiskařství. Již krátce po vynálezu knihtisku zde byly v roce 1484 vytištěny první dvě knížky a první kalendáře v Čechách.

Národní park Šumava

Největší český národní park byl založen v roce 1991, zahrnuje plochu o rozloze cca. 70.000 ha, z toho 81 % lesa. Je rozdělen do tří zón. 1. zóna – přísná ochrana nejcennějších území, 13% plochy NP, 2. zóna -  území s významnými přírodními hodnotami a řízenou turistikou, 83 % plochy NP, 3. zóna - okrajová, osídlená, 4 % plochy NP. Pozoruhodnosti: Chalupská slať, prameny Vltavy u Černé hory a Plešné jezero. 

Kvilda

Malá horská obec v jádru Národního parku Šumava, v nadmořské výšce 1058 m. 5 m jižně pod masivem Černé hory (1315 m ) pramen Vltavy, 2 km severně naučná stezka rezervací Jezerní slať s rozhlednou.

Plešné jezero

Ledovcové jezero v jihočeské části Šumavy o hloubce 17 m a vodní ploše 7,5 ha. Z hráze je krásný výhled na hladinu jezera a na 211 m vysokou jezerní skálu pod vrcholkem nejvyšší šumavské hory Plechý (1378 m). Na skalním masivu přímo nad jezerem (1311 m ) se nachází 14,5 m vysoký pomník spisovatele Adalberta Stiftera. Odsud je nádherný výhled na jezero a Šumavu

Schwarzenberský plavební kanál

Významný technický památník stavitele J. Rosenauera z 18. stol. Kanál spojuje povodí Vltavy s povodím Dunaje (překračuje hlavní evropské rozvodí – tunel).   Sloužil k plavení dřeva z okolních lesů na Dunaj, později na Vltavu a k železnici. Délka 44 km, u obce Jelení Vrchy se nachází 429 m dlouhý tunel.

Lipenská přehrada

Největší údolní přehrada v České republice o rozloze 4.659 ha,  vybudována v letech 1952– 1959. Délka 44 km, šířka 10 km.

Oberplan – Horní Planá

...u přehrady Lipno, založena 1332.
Rodiště básníka Šumavy Adalberta Stiftera.

Český Krumlov, cca. 14.000 obyv., 500 m.n.m.- „Perla Šumavy“

Město bylo založeno ve 13. stol. v podhradí Vítkovci.  Ve 14. stol. město získali Rožmberkové, jeden z nejmocnějších českých rodů. 
Největšího rozkvětu dosáhlo město i hrad ve druhé polovině 16. stol., kdy se za vlády Viléma a Petra Voka z Rožmberka stalo přepychovým renesančním sídlem. V roce 1602 byl Krumlov prodán císaři Rudolfu II. Po období vlády Eggenbergů, 1622 až 1719, se dostalo pod nadvládu Schwarzenbergů. Jedinečný památkový komplex byl v roce 1992 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Pozoruhodnosti: hrad (14. – 19 stol.), kostel sv. Víta (1439), radnice (1580), morový sloup (1716) a Egon Schiele Art Centrum.

České Budějovice,  100.000 obyv., krajské město

České Budějovice založil ve 13. stol. král Přemysl Otakar II. Čtvercové náměstí o rozloze 1,7 ha s mnoha renesančními a barokními domy s podloubím patří k největším v České republice. Pozoruhodnosti: kostel sv. Mikuláše, Černá věž (72 m hoch). Správní, kulturní, vzdělávací a dopravní centrum.
Město se proslavilo svým pivem.

Zámek Hluboká

Monumentální zámek na místě původního královského hradu ze 13. stol. Za dnešní architektonickou podobu vděčí rodu Schwarzenbergů, kteří panství Hluboká získali v roce 1661. Po barokní přestavbě nechal kníže Johann Adolf II. zámek přestavět v reprezentativní rezidenci v romantickém stylu tudorské gotiky podle vzoru anglického královského zámku Windsor (1840-71).

Ohrada u Českých Budějovic

Barokní lovecký zámeček knížete Adama Schwarzenberga z roku 1713 je prvním specializovaným muzeem v Evropě  (od 1842) se sbírkami z oblasti lesnictví, lovectví a rybníkářství. V jeho sousedství se na břehu Munického rybníka nachází malebná zoologická zahrada.

Holašovice – leží 15 km západně od Českých Budějovic

Typická blatská ves s jedinečně zachovalými selskými statky s bohatě zdobenými štíty (styl tzv. selského baroka), soustředěnými kolem obdélníkové návsi s rybníčkem. Od roku 1998 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Netolice

Nejstarší jihočeské město (10 stol.). Od roku 1263 patřilo klášteru ve Zlaté Koruně. V tzv. Rožmberském domě je muzeum s rozsáhlou národopisnou expozicí a s největší sbírkou blatských lidových výšivek. Město je známo chovem koní.

Lomec u Netolic

Výjimečným dílem barokní architektury je poutní kostel Jména Panny Marie, postavený v letech 1695 – 1702. Uvnitř je monumentální centrální baldachýnovitý oltář, zhotovený  po vzoru tabernáklu v chrámu svatého Petra ve Vatikánu.

Zámek Kratochvíle u Netolic

Jedinečný renesanční komplex byl vybudován v letech 1583 – 1589  italským architektem Baltazarem Maggim pro Viléma Rožmberka, jednoho z nejvýznamnějších českých šlechticů. Vila skrývá jedinečné interiéry s hodnotnou freskovou a štukovou výzdobou. V zámku se v současné době nachází výstava českého animovaného a loutkového filmu.fahne-oesterreich  Výletní cíle v Rakousku:


Stift Schlägl

Klášter Stift Schlägl, A 4160 Schlägl 1, tel. 00437281/8801-0
Premonstrátský klášter se sklepením

Obora Wildpark Altenfelden

Atzesberg 8, 4121 Altenfelden, tel. 00433664/5769851

Město kultury Kulturstadt Linz

tel. 0043732/7070-1777
Hlavní město Horního Rakouska, historické náměstí, staré město, vrch Pöstlingberg, muzeum umění Lentos-Kunstmuseum, Brucknerhausfahne-deutschland Výletní cíle v Bavorsku:


Krytý bazén a venkovní koupaliště Karolibadepark Waldkirchen

Vdk - Heim - Str. 1, 94065 Waldkirchen, Tel. 0049 - 8581/986990
Kletterpark (Šplhací park) Waldkirchen

Auswandermuseum (Muzeum vystěhovalectví) - Emernz-Meier-Haus

Dorfplatz 9, Schiefweg, 94065 Waldkirchen,
Tel. 0049 - 8581/1074

Museum Goldener Steig (Muzeum Zlaté stezky)

Büchl 22, 94065 Waldkirchen, Tel. 0049 - 8581/920551

Jagd- und Fischereimuseum im Schloss Wolfstein (Muzeum lovectví a rybářství v zámku Wolfstein)

Wolfkerstr. 3, 94078 Freyung, Tel. 0049 - 8551/57109

Wolfsteiner Heimatmuseum im Schramlhaus (národopisné muzeum)

Abteistr. 8, 94078 Freyung, Tel. 0049 - 8551/1276

Freilichtmuseum Finsterau (Skanzen Finsterau)

Bauernhausmuseum, Museumsstr. 51, 94151 Finsterau, Tel. 0049 - 8557/9606-0

Keltendorf „Gabreta“ (Keltská vesnička „Gabreta“)

Lichtenau 1, 94160 Ringelai, Tel. 0049 - 8555/407310

Národní park Bavorský les

Ohrady se zvířaty, Dům Hanse Eisenmanna, pěší turistické stezky na Luzný a Roklan. Nejdelší stezka korunami stromů na světě, délka 1300 m, výška 44 m

Město tří řek Passau

Hrad Veste Oberhaus, historické staré město s barokním dómem a největšími chrámovými varhanami na světě, plavby lodí po Dunaji.
Informace: Donauschifffahrt Wurm & Köck, Höllgasse 26, 94032 Passau, tel. 0049 - 851/929292.

Steinwelten (Kamenné světy – Muzeum žuly Hauzenberg)

Passauer Str. 11, 94051 Hauzenberg, Tel.0049 - 8586/2266

Graphitbergwerk Kropfmühl (grafitový důl) se štolami, které lze navštívit

Langheinrichstr. 1, 94051 Hauzenberg, Tel. 0049 - 8586/609-147

Westernstadt „Pullmann – City“ (westernové městečko)

Ruberting 30, 94535 Eging am See, Tel. 0049 - 8544/9749-0

Glasmuseum Frauenau (Muzeum skla Frauenau)

Am Museumspark 1, 94258 Frauenau, Tel. 0049 - 9926/94100Veranstaltungen
Lageplan